Kalender

onsdag 7. november 2018
I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.
torsdag 27. september 2018
Ditchar ungdomane norsk til fordel for engelsk? Korleis kan ein forska på språkkulturen til ungdomane og kva svar kan det gje? Vinnarane av Holbergprisen i skulen 2018 møter fagmiljøet frå nordisk ved UiB til samtale om forskingsprosess, språkkultur og framtida til det norske språket.