Michael Cook

Princeton University
Storbritannia
Winner of the 2014 Holbergprisen
Den britiske religionshistorikeren Michael Cook mottok Holbergprisen i 2014.

Utdrag fra Holbergkomiteens begrunnelse: Michael Cook er en av vår tids ledende eksperter på Islams historie og religiøse tenkning. Han har omdefinert forskningsfelt som osmanske studier, dannelsen av tidlige islamske politiske fellesskap, Wahhabiyyabevegelsens historie og islamsk rett, etikk og teologi. Les hele.

Michael Cook - Holberg Prize laureate 2014 from UiB - Universitetet i Bergen on Vimeo.

Commanding Right and Forbidding Wrong

Michael Cooks hovedverk Commanding Right and Forbidding Wrong (2003) er en studie av budet fra flere vers i Koranen: «påby det rette, og forby det urette» (se for eksempel Sure 3, 104). Boken kan leses som en tidsmessig oversikt av flere muslimske grupper, sekter og lovskoler.

Commanding right and forbidding wrong

Intervju: Bigger things do rest on smaller things

Holbergprisvinner Michael Cook er intervjuet av den akademiske podcasten Udannet om sin beslutning om å studere historie, om skriveprosessen, humanioras rolle, refleksjoner rundt undervisning og om hvorfor han mener det er viktig at detaljene er korrekte.Gå til episode.

Historikeren

Store deler av Cooks forskning har gått med på å undersøke de tidlige stadiene til og tilblivelsen av islam og islamsk tenkning. Han første bok om dette tema, skrevet sammen med den danske historikeren Patricia Crone, skapte leven innenfor studiet av islam.

Islamsk etikk

Det meste av Cooks forskning har dreid seg om islamsk etikk, teologi og lov- og rettsteknning. I Early Muslim Dogma (1981) fortsetter Cook å se religiøse tekster med et historisk — og noen vil si «skeptisk» — øye. Gjennom seksten korte, men tekniske kapitler undersøker han et utvalg epistler og traktater, også hittil ustuderte.

Fotnoter, tillegg og forord

—Større ting hviler på små ting, sier Cook. Det er ikke det at han er besatt av detaljene på bekostning av de større tingene, men dersom du ser nærmere etter vil det fort bli åpenbart at mye arbeid går inn i de uttallige fotnotene og referansene.

Holbergprisvinner Michael Cook foreleser om Islamsk fundamentalisme på British Academy. Michael Cook er professor i Near Eastern Studies ved Princeton University.