Dahlske VGS, Elvebakken VGS og Vestby VGS

Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter og Serina Hansen
Aust-Agder
Winner of the 2017 Holbergprisen i skolen
Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter, Serina Hansen ved Dahlske videregående skole i Aust-Agder vant Holbergprisen i skolen 2017.

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2017 ble Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter, Serina Hansen ved Dahlske videregående skole i Aust-Agder, med forskningsprosjektet: «Prestasjonskulturens bakside - Puggedop».

Forskningsprosjektet deres undersøker hvorfor studenter ved høyere utdanning anvender prestasjonsfremmende rusmidler. Elevene har intervjuet studenter tilknyttet et norsk universitet og samlet inn data fra en spørreundersøkelse fra ulike studieretninger ved universitetet. Elevene undersøker bruk av puggedop ved studier hvor de antar at prestasjonspresset er stort, og ved studier hvor de antar at dette presset er vesentlig lavere. Hvor utbredt er bruken av puggedop, har den sammenheng med prestasjonspress, og har det skjedd en normalisering av bruken?

Andrepris til Elvebakken videregående skole

TBR_2112.jpg
Foto: Thor Brødreskift

Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk andreprisen for forskningsprosjektet «Norge og ressursenes forbannelse». Prosjektet ser på hva som har vært avgjørende for at norsk oljepolitikk har vært vellykket, og hvorfor Norge, i motsetning til en rekke andre land, ikke opplevde en ressursforbannelse med korrupsjon, skjev økonomisk fordeling og svekket demokrati.

Tredjepris til Vestby videregående skole

TBR_2115_0.jpg

Foto: Thor Brødreskift

Tredjeprisen gikk til Brynjar Morka Mæhlum ved Vestby videregående skole, Akershusfor prosjektet: «Blir jeg studieforberedt? En studie av hvilke norskfaglige ferdigheter som er viktige i høyere utdanning, og hvilke kompetansemål i norsk på videregående som fremhever disse ferdighetene.» Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer, samtidig som funnene drøftes opp mot læreplanen i norsk. Mæhlum argumenterer for at kompetansemålene i norskfaget, som lesing, kildebruk, skriving av informative tekster og argumentasjon, burde styrkes, og at nye kompetansemål om lesestrategier og kritisk tenkning burde komme til.

Lærerpris til Trond Waage fra Olsvikåsen videregående skole

TBR_2119.jpg
Foto: Thor Brødreskift

Årets lærerpris gikk til Trond Waage fra Olsvikåsen videregående skole i Hordaland for lærerrapporten: "Et prosjekt om prosjektet"

«Waage har intervjuet flere av elevene som har deltatt, og disse intervjuene ligger til grunn for hans egne refleksjoner og hans egen stemme gjennom rapporten, noe som bidrar til fruktbare diskusjoner om gode og utfordrende sider ved å delta i et slikt prosjekt. Lærerens sterke engasjement for Holbergprisen i skolen er tydelig gjennom hele rapporten», skriver fagjuryen i sin uttalelse.