Dealing with Strangeness

Full tittel: Dealing with Strangeness: Information Flow and Language in a Colonial Slave Society Tid: Tirsdag 8. april kl 14:15. Sted: Auditorium D3 på Dragvoll, NTNU Tidligere Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis holder tirsdag 8. april forelesningen «Dealing with Strangeness: Language and Information Flow in a Colonial Slave Society» i forbindelse med Holbergprisens 10-årsjubileum. Natalie Zemon Davis har vært professor i historie ved blant annet Princeton University og University of Toronto. Hun mottok Holbergprisen i 2010. Zemon Davis er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Hun løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskers enkeltskjebner. Hun var president i American Historical Association i 1987, som den andre kvinnen som har hatt denne posisjonen. I forelesningen kommer hun til å trekke linjer til Norges historiske erfaringer.

Pressekontakt

Vemund Warud Førstekonsulent forskningsseksjonen, NTNU Epost:

De-sentrert historie

Zemon Davis har i løpet av sitt liv som historiker skrevet om trykkeriarbeidere, håndtverkere, fattige, velferdsreformatorer, kvinner og mange andre. Hun er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Slik introduseres nye stemmer i historieskrivingen. Zemon Davis løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskenes enkeltskjebner fra historien. Gjennom sitt arbeid har hun dermed vært en pådriver i utviklingen av en desentrert historie. Hun er også opptatt av å ikke bare se historien med vestlig blikk: - Jeg ville ikke lenger se på meg selv som en “europeist”, men ville være en historiker som skiftet område. Og når jeg skrev om Europa, eller fra hvor som helst ellers, så ville jeg alltid prøve å se historien jeg jobbet med gjennom øynene til de som befant seg andre steder i verden. Les mer.

Holbergprisen 2010

Begrunnelse fra Holbergprisens fagkomite:

Davis’ iderike tilnærming til historie, sammen med intensivt arbeid i arkiver, vekker fortiden til live, og hennes grunnleggende metode er å tilstrebe dialog mellom fortid og nåtid. Det enestående i hennes arbeid ligger i hvordan hun, gjennom utforskning av kulturell, geografisk og religiøs utveksling, knytter det tidlig-moderne Europa sammen med nyere områder i komparativ historie. Les mer