Veiledningshefte

Utdrag fra Gisle Andersen (2008). Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn. Bergen: Holbergprisen i skolen

Dette heftet er skrevet for elever i videregående skoler, som skal gjennomføre et forskningsprosjekt med
en samfunnsfaglig eller humanistisk tilnærming. Heftet er laget av Holbergprisen i skolen, og er spesielt
tilpasset forskerkonkurransen som Holbergprisen arrangerer hvert år. Innholdet passer imidlertid også
godt for skoleklasser som ikke deltar i konkurransen.

Her kan du lese om de ulike stegene i forskningsprosessen:
 

1. Tema og problemstilling

2. Metode og forskningsdesign

3. Empiri

4. Analyse og tolkning

5. Prosjektrapporten