Kalender

lørdag 2. desember 2017
Under årets holbergdebatt vil John Pilger, Julian Assange og Jonathan Heawood diskutere bruk av propaganda i nyhetsmedier og i sosiale medier.
fredag 1. desember 2017
Holbergprisen i skolen og Fritt Ord-konkurransen inviterer til lærerseminar om kildekritikk og kritisk tenkning i skolen. Seminaret er gratis og åpent for alle lærere på videregåendetrinnet.