Kalender

lørdag 2. desember 2017
Under årets holbergdebatt vil John Pilger, Julian Assange og Jonathan Heawood diskutere bruk av propaganda i nyhetsmedier og i sosiale medier.
torsdag 28. september 2017
Den 28. september er Holbergprisen medarrangør av en fasilitert samtale mellom holbergprisvinner Stephen Greenblatt, litteraturprofessor ved Harvard University og Shakespeare-forsker, og den amerikanske skuespillforfatteren Tony Kushner.
onsdag 27. september 2017
Den 27. september inviterer Holbergprisen og Det norske generalkonsulatet i New York til et arrangement i generalkonsulens residens.